Akademia młodego programisty - nowy wymiar programowania

Akademia młodego programisty - nowy wymiar programowania

64%
32 275
z potrzebnych 50 000 zł = 64% celu
35 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (17)
  • Społeczność

Opis projektu

Ta inicjatywa otrzymała od Fundacji Aviva 32 000 zł - Grant w konkursie "To dla mnie ważne”

Połączenie potencjałów trzech innowacyjnych podmiotów, nastawienie na kształtowanie wśród najmłodszych kluczowych umiejętności, dostosowanie wsparcia do specyficznych potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami – wszystko to składa się na niepowtarzalność zgłaszanej przez nas inicjatywy. Państwa głos pozwoli na stały rozwój prowadzonych przez nas działań oraz przekona „niedowiarków”, że można i NALEŻY działać razem dla wspólnego dobra.SKĄD POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ?Reprezentujemy trzy odrębne środowiska, które łączy pasja w kreowaniu działań na rzecz naszych podopiecznych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu jest wiodącą placówką edukacyjną, która od lat prowadzi niestandardowe działania w rozwijaniu zainteresowań swoich uczniów (m.in. koła zainteresowań w zakresie informatyki, innowacyjne metody nauczania). Szkoła Podstawowa w Zedermanie jest szkołą wiejską animującą życie społeczności lokalnej, współtworzącą wydarzenia dla wszystkich mieszkańców sołectwa, aktywnie działającą na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu od 2006 r. prowadzi działania na rzecz wsparcia rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Śledzimy stale zachodzące zmiany we współczesnym świecie, wkraczanie nowoczesnych technologii dla edukacji, rehabilitacji i innych obszarów funkcjonowania dziecka. Nasze doświadczenie oraz wcześniejsza partnerska współpraca przyczyniła się do decyzji o wspólnej aplikacji do Programu „To dla mnie ważne”.NA JAKIE POTRZEBY ODPOWIADA NASZA INICJATYWA? JAKI JEST JEJ CEL I CHARAKTERYSTYKA? Chcemy wspierać naszych uczniów i podopiecznych w stałym podnoszeniu swoich umiejętności w dziedzinie, która jest dla nich atrakcyjna. Programowanie jest jedną z kluczowych umiejętności dzisiejszego świata – uczy myślenia strategicznego, rozwiązywania sytuacji problemowych, rozwija myślenie algorytmiczne, kreatywność oraz zdolność wyrażania własnych pomysłów. Wykorzystanie narzędzi – które planujemy zakupić w ramach pozyskanych środków – pozwala na zdobycie tych umiejętności poprzez zabawę, dzięki czemu praca przy komputerze nabiera innego wymiaru. Dla dzieci niepełnosprawnych „inny wymiar” programowania oznacza użycie alternatywnych sposobów komunikacji. Wykorzystując nowoczesnyi innowacyjny sprzęt – w ramach prowadzonych spotkań edukacyjno-terapeutycznych dla tych dzieci – umożliwimy im tworzenie własnych dzieł muzycznych, które także mogą być traktowane jako „programowanie”. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, wspierając rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym, zauważa wzrost odsetka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Problem ten jest zgłaszany także przez same placówki oświatowe – przedszkola i szkoły współpracujące ze Stowarzyszeniem. Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania wspierające dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi są już dostępne – ich koszt jednak znacznie przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia. Aby terapia dziecka była jak najbardziej „efektywna”, należy do niej włączyć elementy twórcze, zabawowe – właśnie to zapewnia innowacyjny sprzęt, jaki zamierzamy zakupić. ODBIORCY WSPARCIA WRAZ Z OPISEM PLANOWANYCH DZIAŁAŃZakupiony sprzęt pozwoli na realizację zajęć z programowania dla całej społeczności uczniowskiej dwóch szkół (316 uczniów). Zajęcia te prowadzone będą podczas realizacji podstawy programowej (przede wszystkim na zajęciach informatyki). Poprzez warsztaty dla wszystkich chętnych nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli klas 1-3, umożliwimy wprowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu także podczas nauczania innych przedmiotów. W każdej ze szkół funkcjonować będzie Koło Informatyczne, co zagwarantuje kształtowanie umiejętności programowania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Nauczyciele naszych szkół stanowią więc pośrednich odbiorców inicjatyw. Dla Szkoły w Zedermanie zajęcia z programowania będą nowością w ofercie placówki, w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu nastąpi poprawa jakości oferowanych już działań. Zakupiony sprzęt (netbook) pozwoli bowiem na realizację zajęć z programowania poza salą informatyczną, z dostępem do urządzenia informatycznego dla pary uczniów. W stosunku do dzieci niepełnosprawnych będących pod opieką Stowarzyszenia (30 dzieci w wieku do 10 lat, wraz z rodzeństwem i rodzinami, łącznie ok. 100 osób), zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na cotygodniowych spotkaniach rodzin zrzeszonych w „Kawiarence Pod Parasolem”. Jest to grupa rodziców – animatorów, doświadczonych w samodzielnym przeprowadzaniu działań na rzecz swoich dzieci. Planujemy przeprowadzenie warsztatu dla tych rodziców oraz innych chętnych osób (przede wszystkim nauczycieli z partnerskich szkół) o tematyce alternatywnej komunikacji. Chcemy nauczyć uczestników organizowanych spotkań, jak wykorzystywać innowacje do codziennej pracy z dziećmi. Skupimy się na zaletach zakupionego urządzenia muzycznego, tak aby każdy rodzic bądź nauczyciel był gotowy do wykorzystania użyteczności sprzętu w swoich działaniach na rzecz dzieci. CO PLANUJEMY ZAKUPIĆ ZA OTRZYMANĄ DOTACJĘ?Dla dzieci niepełnosprawnych planujemy zakup innowacyjnego sprzętu muzycznego wspierającego edukacje muzyczną, matematyczną, analogowe programowanie. Unikatowy instrument tzw. „nowoczesna katarynka” daje nieskończenie wiele możliwości rozwojowych. Do zajęć związanych z programowaniem dla 2 szkół łącznie niezbędny jest zakup: netbooków (20 szt.) – dostępność 1 urządzenia dla pary uczniów, 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, 2 flipchartów oraz drukarek laserowych. Dzięki planowanym zakupom zajęcia będą mogły odbywać się poza salą informatyczną – każdy przeszkolony nauczyciel będzie miał możliwość wykorzystania w swoich zajęciach zakupionego sprzętu, a dostępność przenośnych urządzeń dla pary uczniów sprzyjać będzie wysokiej efektywności prowadzonych lekcji. Wyżej wymieniony sprzęt jest w pełni mobilny, co umożliwi jego użyczenie pomiędzy partnerskimi podmiotami. Urządzenie muzyczne będzie udostępniane szkołom do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Planujemy także współpracę z instytucjami kultury (ośrodki kultury w Olkuszu, Bukowie i Bolesławiu) w zakresie organizacji zajęć muzycznych dla chętnych dzieci z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Szkoły zaproszą z kolei dzieci z niepełnosprawnościami na specjalnie im dedykowane warsztaty z programowania. W efekcie planowanych działań nie tylko wzmocnimy kompetencje dzieci, w szczególności w dziedzinie cyfrowej, ale przygotujemy animatorów (rodziców dzieci, nauczycieli), którzy będą gotowi do prowadzenia warsztatów dla innych grup odbiorców. Rozwój pasji najmłodszych będzie więc możliwy w długofalowej perspektywie, dzięki połączeniu sił i woli współpracy naszych instytucji.

O autorze / Zespół

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu jest organizacją pożytku publicznego, od 2006 r. prowadzącą intensywne działania na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Nasz zespół składa się z doświadczonych osób, mających profesjonalne przygotowanie w zakresie wsparcia i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dbamy o transparentność naszych działań – publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swej działalności, szeroko informujemy opinię publiczną o sposobach wydatkowania przez nas środków. Nasza działalność jest doceniana w środowisku lokalnym, regionalnym czy ponadnarodowym. Stale współpracujemy z podmiotami zaangażowanymi w rozwój naszego miasta – w tym przede wszystkim ze szkołami, z którymi łączą nas umowy partnerskie. Dlatego wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Olkuszu oraz Szkołą Podstawową w Zedermanie zdecydowaliśmy się na zgłoszenie inicjatywy, która przyczyni się do wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Chcemy wykorzystać możliwości jakie dają nowoczesne technologie, w kształtowaniu u dzieci postaw innowacyjnych, kreatywnych z dostosowaniem wsparcia do rozwoju psychofizycznego.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
31 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!