Obóz dla dzieci po przeszczepieniu nerki - KREW Camp

Obóz dla dzieci po przeszczepieniu nerki - KREW Camp

  Dzieci    Cała Polska
1%
410
z potrzebnych 23 000 zł = 1% celu
8 wpłat

Zakończono sukcesem
Zbiórka zakończyła się dnia 28.06.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (8)
 • Społeczność

Opis projektu

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które od 2004 r. działa na rzecz osób cierpiących na Przewlekłą Chorobę Nerek. Od 13 lat zrzeszamy i wspieramy dializowanych pacjentów i ich rodziny, edukujemy społeczeństwo w zakresie profilaktyki chorób nerek oraz promujemy ideę transplantacji. 

Czym jest KREW Camp?

W 2016 r. wspólnie z organizacjami pacjentów z Holandii, Portugalii i Hiszpanii powołaliśmy do życia projekt KREW Camp, czyli ideę międzynarodowego obozu dla dzieci po przeszczepieniu nerki, który co roku ma się odbywać w innym państwie spośród tych zaangażowanych w projekt. Z każdego Stowarzyszenia udział w obozie bierze grupa pięciorga dzieci, jeden opiekun i pielęgniarka.

W tym roku gospodarzami KREW Camp są nasi przyjaciele z portugalksiego stowarzyszenia Associação Portuguesa De Insuficientes Renais, a obóz odbędzie się w miejscowości Tocha w Portugalii, w dniach 15-22 lipca 2017.

W 2017 KREW Camp jest wspólną inicjatywą kilku stowarzyszen pacjentów, które pokrywają równy wkład własny potrzebny na organizację 7-dniowego obozu dla dzieci z pięciu krajów europejskich (Polska, Holandia, Hiszpania, Portugalia i Szwecja). Oprócz tego każda organizacja musi pokryć koszty podróży swojej grupy uczestników
i ubezpieczanie. 

Aby grupa naszych najmłodszych pacjentów mogła wziąć udział w KREW Camp, potrzebujemy środków, które pozwolą nam opłacić:

 • przelot z Warszawy do Portugalii i z powrotem dla 5 dzieci, opiekuna i pielęgniarki;
 • ubezpieczenie całej grupy z Polski;
 • wkład własny, niezbędny do organizacji obozu.

Dlaczego to dla nas ważne?

Pierwsza edycja KREW Camp odbyła się w Krakowie w lipcu 2016 r. i była koordynowana przez nasze Stowarzyszenie. Mieliśmy ten zaszczyt zainagurować projekt, wcielić go w życie po bardzo długich staraniach. Przez tydzień gościliśmy w Krakowie dzieci będące po przeszczepieniu nerki z Polski, Holandii, Portugalii i Hiszpanii, opiekunów i pielęgniarki z każdego z tych krajów. W programie Obozu znalazły się warsztaty, zajęcia o charakterze integracyjno-edukacyjnym, zajęcia ruchowe i wycieczki krajoznawcze. Dzieci porozumiewały się w języku angielskim.

Tworząc ideę KREW Camp chcieliśmy promować aktywność fizyczną i społeczną wśród chorych dzieci, dążyć do jej usamodzielnienia oraz do integracji rówieśników z różnych krajów, którzy zmagają się z podobnymi problemami zdrowotnymi. Obóz służyć ma jednak nie tylko integracji, ale ma także nauczyć dzieci samodzielności i radzenia sobie bez ciągłej opieki rodziców, pokazać im, że moga prowadzić normalne życie. Organizując obóz, chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci bedących po przeszczepieniu nerki. 

Jednym z głównych działań naszego Stowarzyszenia jest wspieranie pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek, dlatego możliwość udziału dzieci z Polski w II edycji KREW Camp jest dla nas szczególnie ważna. Z radością i dumą wspominamy I edycję obozu. Emocje, które towarzyszyły nam – gospodarzom – podczas organizacji pierwszej tego typu inicjatywy w Polsce, pozostają wciąż żywe w naszym Stowarzyszeniu. Tym bardziej zależy nam, aby projekt był kontynuowany i aby nasi najmłodsi pacjenci mieli okazję przekonać się, że mimo problemów zdrowotnych, mogą prowadzić normalne życie.  

Jeśli nasza zbiórka się powiedzie, nasi najmłodsi pacjenci będą mogli wyjechać do Portugalii i wziąć udział w tygodniowym obozie. Jeśli zbiórka się nie powiedzie, niestety będziemy musięli zrezygnować z polskiego udziału w wydarzeniu. 

Jeśli zgromadzimy większą kwotę, odlożymy ją na udział naszej grupu w III edycji KREW Camp, która odbędzie się albo w Hiszpanii, albo w Holandii :) 

O autorze / Zespół

Kim jesteśmy?

Jak wspomnieliśmy, KREW Camp został powołany do życia jako wspólna inicjatywa czterech stowarzyszeń pacjentów:

 • naszego - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD)
 • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) z Holandii
 • Associação Portuguesa De Insuficientes Renais (APIR) z Portugalii
 • ALCER Federacio Nacional (ALCER) z Hiszpanii

w 2017 r. dołączyła do nas organizacja ze Szwecji - Swedish Kidney Association (SKA).

Nasze organizacje działają na rzecz pacjentów z chorobami nerek, zajmują się edukacją społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nerek, promują ideę transplantacji, wspierają pacjentów i ich rodziny. Przyświecają nam te same cele, kierujemy się tymi samymi wartościami, a to co nas łączy, to przede wszystkim chęć pomocy. 

Więcej o nas - Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Dializowanych 

Nasz zespół tworzą trzy osoby: 

Iwona Mazur - prezes naszego Stowarzyszenia, dzięki której istniejemy, funkcjonujemy i jesteśmy pełni determinacji w poszerzaniu swoich działań.

Iwona (po lewej) z naszą pacjentką Dorotą, podczas spotkania inaugurującego Kampanię 'Drugie życie' z Małopolsce
Iwona Mazur (po lewej) - prezes Zarządu OSOD i Dorota Ligęza (po prawej) - Członkini Zarządu, pacjentka po przeszczepieniu nerki, podczas spotkania inaugurującego Kampanię 'Drugie życie' z Małopolsce w lutym 2017 r.

Michał Dębski Korzec - od 6 lat sprawia, że wszystko w Stowarzyszeniu działa jak w zegarku. To dzięki staraniom jego i Iwony I edycja KREW Camp doszła do skutku. Odbywający się w Krakowie obóz w ubiegłym roku był koordynowany przez Michała. To dzięki niemu miesiące przygotowań, rozmów i załatwień zakończyły się 7 dniami wspaniale spędzonego czasu z naszymi przyjaciółmi z Hiszpanii, Portugalii i Holandii. 

Michał podczas naszej informacyjnej akcji organizowanej na Dworcu PKP w Krakowie z okazji Światowego Dnia Nerek
Michał podczas naszej informacyjnej akcji organizowanej na Dworcu PKP w Krakowie z okazji Światowego Dnia Nerek w marcu 2017 r. 

Monika Zielińska - od półtora roku związana z Stowarzyszeniem, gdzie koordynuje bieżące akcje i wydarzenia starając się, by wszystko miało ręce i nogi.

Monika (pierwsza od lewej) podczas Gali zakończenia Kampanii 'Drugie życie' w Małopolsce w czerwcu 2016 r. Obok reprezentacja Zespołu Szkół w Dobczycach. 

W tym skromnym gronie, wspólnymi siłami, codziennie staramy się zdziałać jak najwięcej na rzecz wsparcia osób z Przewlekłą Chorobą Nerek, edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób nerek oraz promowania idei transplantacji. 

Kontakt do nas:

www.osod.info

osod@osod.info

t.: 12 625 46 13


Michał Dębski-Korzec

m.: 691 586 848

mkorzec@osod.info


Monika Zielińska

m.: 663 224 547

mzielinska@osod.info

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!