Operacja Tosia - biegniemy z pomocą

Operacja Tosia - biegniemy z pomocą

38%
3 881
z potrzebnych 10 000 zł = 38% celu
60 wpłat
22 dni do końca
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka trwa do 11.11.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafią do autorów inicjatywy.
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (2)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (60)
 • Społeczność

Opis projektu

Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia powstało w 2015 r. Od samego początku naszym celem było finansowe wsparcie prawidłowego rozwoju, leczenia rehablilitacji dziecka. Poprzez różnego rodzaju działania, akcje oraz zbiórki publiczne udało nam się pozyskać środki na pokrycie kosztów związanych z dotychczasową rehabilitacją i leczeniem.
Nasz kolejny cel dotyczy przyszłości Tośki  - zebranie środków na bieżące potrzeby oraz operację w USA. 


Długi bieg po zdrowie Tosi Olszewskiej ropoczął się już w dniu jej urodzin, we wrześniu 2014 r. Wtedy na świat przyszła wspaniała, pogodna i rezolutna dziewczynka, która już od pierwszych dni musiała się zmierzyć z bardzo rzadkim, uwarunkowanym genetycznie zespołem wad wrodzonych - zwanym zespołem Pfeiffera. Towarzyszy mu kraniokinostoza - zarośnięte szwy czaszki nie pozwalają rosnąć główce Tosi i powodują jej zniekształcenie. Dziewczynka wymaga stałej pomocy, co kosztuje ogromne pieniądze. Przed nami docelowa operacja, którą przeprowadzić można w USA
i kosztować będzie około 300 tys. USD. To jest główny cel naszej zbiórki, wspomaganej przez przyjaciół, znajomych i współpracowników matki dziewczynki.
POZNAJ TOSIĘ - czteroletnią Iskierkę

Zrośnięte szwy czaszki powodują zniekształcenie główki Tosi, ale dziewczynka od początku cierpliwie walczy o zdrowie i znosi liczne operacje. Do 2 roku życia przeszła już 3 poważne zabiegi chirurgiczne czaszki. Kolejny ważny krok na drodze do docelowej operacji przed nami - na początku grudnia Tosi zostaną wszczepione dystraktory, celem jest stworzenie przestrzeni na rosnący mózg. Dzięki szybkiej interwencji wspaniałych lekarzy ze szczecińskiego szpitala Zdroje (prof. L. Sagana oraz dr M. Lickendorfa) Tosia rozwija się znakomicie, a dzięki ogromnej życzliwości przyjaciół i ludzi dobrej woli możliwe było przeprowadzenie długiej i intensywnej rehabilitacji oraz nieustanne wspomaganie rozwoju naszej wojowniczki. Tosia, swoją pogodą ducha i pięknym uśmiechem, przyciąga ludzi dobrej woli. Jej optymizm i chęć życia sprawiają, że na jej drodze stale pojawiają się nowi, wspaniali ludzie, spieszący z pomocą oraz niezastąpieni lekarze.


Tosia z rodzicami


O autorze / Zespół

Organizatorem zbiórki jest „Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia”, które od lat koordynuje proces leczenia swojej podopiecznej. W tym roku do akcji włączyli się współpracownicy mamy Tosi z agencji ubezpieczeniowej DUAL oraz firmy brokerskiej Donoria i Howden, którzy zdecydowali, że całą kwotę zbiórki swojej akcji charytatywnej przeznaczą na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli po prostu na leczenie Tosi.

Pracownicy w tym roku wezmą udział w Biegach Niepodległości na terenie całego kraju w koszulkach #OperacjaTosia. W ten sposób, świętując 100. rocznicę uzyskania niepodległości, będą dodatkowo promować zbiórkę. DUAL, Donoria oraz Howden dodatkowo będą aktywnie promować akcję wśród swoich partnerów biznesowych
i klientów. Ważne jest, aby ta informacja dotarła do jak największej grupy osób dobrej woli.

Bieganie nie jest obowiązkowe. Kto nie biega, może po prostu pojawić się na trasie 
w specjalnie koszulce akcji, by dopingować kolegów i promować zbiórkę. 

Mamy też deklarację Donorii i Howden, że obie te firmy przeznaczą specjalną dotację na rzecz Tosi. Im więcej osób weźmie udział w biegu i im więcej uda nam się zebrać, tym większa będzie ta dotacja.

Zgłoszenia chętnych do Biegu Niepodległości w koszulce #OperacjaTosia  przyjmowane są przez Prezesa Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia - Martę Licznerską na adres mailowy stowarzyszenie.tosia@gmail.com. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń jak najszybciej,  abyśmy wiedzieli ilu jest chętnych i zdążyli przygotować dla wszystkich koszulki.

Dane do zgłoszenia
1. Imię i nazwisko
2. Miasto, w którym bierzesz udział w aktywności sportowej
3. Ilość planowanych do przebycia kilometrów
4. Numer startowy (jeśli jest nadany)

Marta Licznerska - osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszeń


[WERSJA ANGIELSKA]

Operation ‘Tosia’ – running with help

Project description

Our long run for Tosia Olszewska health began on her birthday in September 2014. Then, a wonderful, cheerful and dexterous girl came to the world, who from the first days had to face a very rare, genetically determined syndrome of congenital defects - called the Pfeiffer syndrome. The main feature is called “kraniokinostoza” – overgrown cranial sutures, which cause distortion of the head, while the middle part of the face is underdeveloped. Tosia requires constant help, which costs a huge amount of money. The girl is waiting for the final surgery, which can be carried out in the USA, but its cost reaches about 300 thousand dollars. This surgery is the main goal of our fundraiser which is supported by friends and workmates. Craniofacial surgery is possible in the Specialist Hospital in Philadelphia. 

Get to know Tosia

Overgrown cranial sutures cause distortion of Tosia’s head, but from the very beginning, the girl patiently fights for health and endures numerous surgeries. During the first two years of life, Tosia has already undergone three major surgical procedures of the skull. The other important step on the way to the final surgery is ahead us – at the beginning of December Tosia will undergo the surgery of separation the lobes of the skull, in order to  increase its size for growing brain. Thanks to quick intervention of doctors, Tosia develops perfectly, and thanks to the great kindness of friends and people of good will it was possible to carry out long and intensive rehabilitation and to continually support the development of our warrior. Tosia, with her cheerfulness and a beautiful smile, attracts people of good will. Her optimism and the desire to live bring new, wonderful people as well as indispensable doctors in her life.

Campaign organizers 

The fundraise is organized by Association: ‘Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej – Tosia’, which for years coordinates Tosia’s treatment process. This year also Tosia’s mother workmates from insurance agency DUAL as well as insurance broker Donoria and Howden joined the charity fundraising and decided that the whole amount of raised money would spend for statutory purposes of the Association, that is for Tosia treatment. 

The employees will take part in the Independence Run throughout the country wearing  t-shirts #OperationTosia. In such way, they will celebrate 100th anniversary of Polish independence and at the same time they will promote the fundraising. DUAL, Donoria and Howden will additionally actively promote the campaign among the business partners and clients. It is important that this information reaches as many people of good will as possible. 

Running is not obligatory. Who does not run, may simply appear on the run’s tour in #OperationTosia t-shirt, cheering for friends and promoting the campaign. Additionally, Donoria and Howden made a declaration that they will donate special subsidy for Tosia. More people takes part in the run, higher subsidy goes to Tosia. 

Applications for Independence Run, of those who want to support #OperationTosia are accepted by President of the Association – Marta Licznerska and shall be sent to stowarzyszenie.tosia@gmail.com. Please send us your application as soon as possible so that we know how many T-shirts prepare.

Information required for application:

 1. Name and last name
 2. City of the Run
 3. Number of planned kilometers to be run
 4. Start number Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
22
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
38

jan.blajerski

19.10.2018

Wspieracz Anonim

19.10.2018

ewaszymkowiak1

18.10.2018

Wspieracz Anonim

18.10.2018

Wspieracz Anonim

16.10.2018

felogen

16.10.2018

aga.wieckowska

16.10.2018

Wspieracz Anonim

16.10.2018

Pan Bartek Kam

15.10.2018

hydzik.p

14.10.2018

Wspieracz Anonim

12.10.2018

Wspieracz Anonim

12.10.2018

Monika Malesza-Sztucka

12.10.2018

Wspieracz Anonim

11.10.2018

Wspieracz Anonim

11.10.2018

Wspieracz Anonim

11.10.2018

Marcin Benedykciński

11.10.2018

Sławek Maśliński

10.10.2018

Wspieracz Anonim

10.10.2018

marlew894

10.10.2018

magdalenamjanas

10.10.2018

Monika Iznerowicz

10.10.2018

Przemek Jaworski

10.10.2018

Wspieracz Anonim

10.10.2018

Wspieracz Anonim

10.10.2018

Barbara.Wojdyla

10.10.2018

grafka2

10.10.2018

martaolicznerska

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Magdalena Kaklewska

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Agata Jabłońska

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Bożena Żyluk

09.10.2018

Agnieszka Kaniewska

09.10.2018

Monika Gancarz

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

Wspieracz Anonim

09.10.2018

kaper1

08.10.2018

Fryzjer Justyna Affelt

08.10.2018

Wspieracz Anonim

08.10.2018

Wspieracz Anonim

08.10.2018

Małgorzata Tamkun-Pawłowska

08.10.2018

Wspieracz Anonim

08.10.2018

Wojciech Cymerski

08.10.2018

Karol Kwardys

08.10.2018
oraz 10 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

 • Pomóż

1 zł lub więcej
60 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO
Jesteś firmą lub instytucją, która chce wesprzeć projekt? Wyślij swoją propozycje autorowi poprzez zgłoszenie mecenatu Profil Twojej firmy będzie widoczny dla społecznośći projektu.
Zaproponuj mecenat

Projekt w sieci

Pomóż teraz

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!