Pierwszy krok do samodzielności!

Pierwszy krok do samodzielności!

7%
740
z potrzebnych 10 000 zł = 7% celu
7 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 15.03.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (7)
  • Społeczność

Opis projektu

Z radością informujemy, iż w partnerstwie z Fundacją Imago z Wrocławia, już od 1 marca otworzymy w ramach projektu pn. „Pierwszy krok do samodzielności”, aż 5 pracowni warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Z pracowni gastronomicznej, gospodarstwa domowego, rękodzieła, manualno-introligatorskiej, usprawnienia ruchowego połączonej z relaksacją i  rozwojem artystycznym, skorzysta min. 25 osób, z których 22 rozpocznie poszukiwania pracy, a minimum 5 znajdzie zatrudnienie!

W pracowniach osoby z niepełnosprawnością będą mogły rozwijać swoje umiejętności,  co w przyszłości skutkować będzie skutecznym staterem na rynku pracy. Zajęcia trwać będą 7 godzin dziennie, jak praca na pełny etat osób z niepełnosprawnością.

Ponadto w ramach zadania zostaną zorganizowane tzw. „Dni otwarte” dla pracodawców,  w celu poznania potencjalnych pracowników – osób niepełnosprawnych. Pracownie bazować będą na innowacyjnych scenariuszach zajęć oraz tzw. portfolio, stanowiącym uzupełnieniem do CV.

Trening w mieszkaniu wspomaganym

Pierwszy, drugi, a nawet trzeci krok do samodzielności!

Projekt „Pierwszy krok do samodzielności” zakłada utworzenie 5 pracowni warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością, ale również 1 mieszkania wspomagano-treningowego (trzecie prowadzone przez fundację!), skuteczną rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie społeczne dla otoczenia (rodzin) osób z niepełnosprawnością. Działanie realizowane będzie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

Skąd pomysł na fundację?

Inspiracją do założenia Fundacji Oczami Brata było smutne wydarzenie. Otóż 25 lutego 2013 roku po długiej chorobie zmarł brat Prezesa Zarządu Pawła Bilskiego – Karol, który miał zespół Downa. Jak sam Paweł mówi: 

"Początkowo sądziłem, że jego śmierć zamyka pewien rozdział w naszej rodzinie. Później stwierdziłem jednak, że Karol może przyczynić się do powstania wielu niesamowitych działań, które w sposób realny będą służyły drugiemu człowiekowi.

Karol jest nie tylko moją inspiracją. Motywuje cały zespół, dlatego mogę śmiało stwierdzić, że dzięki niemu każdego dnia, jako Fundacja Oczami Brata zastanawiamy się nad własnymi celami i realizujemy swoje pasje. Patrzymy na świat właśnie oczami Karola, a szerzej rzecz ujmując, oczami osób z różnymi formami niepełnosprawności. Z tego powodu organizujemy między innymi Teatr Oczami Brata, czyli Warsztaty Terapii Artystycznej.

Chcę ponadto podkreślić, że Fundację Oczami Brata cechuje szczególna misja, doświadczenie, kreatywność, otwartość. Naszą organizację popierają organizacje i instytucje, z którymi, na co dzień współpracujemy. Wśród nich znajdują się na przykład: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ogólnopolska Koalicja Na Rzecz Usług Asystenckich, Urząd Miasta Częstochowy, Agencja Rozwoju Regionalnego, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Centrum Integracji Społecznej Feniks, Polski Komitet Pomocy Społecznej. Co więcej, nasza organizacja aktywnie bierze udział w pracy Partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych „Częstochowa-Niepełnosprawnym”."

Karol Bilski

Wsparcie! :)

Tak duża inicjatywa wiążę się z przenosinami biura fundacji oraz zaadaptowaniem nowych pomieszczeń co jest bardzo kosztowne. Dlatego też bardzo prosimy o darowizny, które umożliwią nam wykonanie niezbędnych robót budowlano-remontowych. 

Pomieszczenia do remontu

O autorze / Zespół

Paweł Bilski – Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”, koordynator Wolontariatu Młodzieżowego przy SWP AGAPE do 2013 roku, pomysłodawca wielu projektów: Teatr Integracyjny ALA - Instruktor od 2010 r., „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, DOWN-LOVE, certyfikowany szkoleniowiec wolontariatu, Instruktor zajęć w Teatrze Oczami Brata od 2014 r. współpracuje z Ogólnopolską Siecią Centrum Wolontariatu, od 2013 roku organizuje społeczność lokalną w Częstochowie, a od 2008 roku posiada doświadczenie w temacie wolontariatu. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Rady Dzielnicy Błeszno, animator Partnerstwa „Częstochowa Niepełnosprawnym” oraz Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Teraz Błeszno”. Z wykształcenia magister pracy socjalnej, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, ukończy szkolenie coachingowe „Dwa sektory – jedna wizja” organizowane przez Szkołę Liderów oraz firmę PwC.

Paulina Ziembacz – Wiceprezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, Kierownik Specjalistyczno Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Fundację Oczami Brata, Dyspozytor Asystentów w projekcie "Biuro Aktywizacji Społecznej", koordynator projektu Teatru Oczami Brata,laureatka nagrody „Wolontariusz roku 2014” przyznanej podczas Gali Częstochowskiego Wolontariatu w 2014 roku. Posiada 8’ letnie doświadczenie w temacie wolontariatu, z wykształcenia pracownik socjalny, magister pedagogiki, koordynatorka wielu projektów w Fundacji Oczami Brata.

Bartosz Karczewski -  Kierownik Działu Wsparcia w Fundacji Oczami Brata. Współorganizator Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj i Festiwalu Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej ART.eria.Student Politechniki Częstochowskiej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz słuchacz w szkole policealnej Cosinus na kierunku Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. Wieloletni członek PTTK, przodownik imprez na orientacje i współorganizator licznych imprez turystycznych w ciągu roku, aktywnie uczestniczy w życiu Częstochowskich NGO, posiada 7’letnie doświadczenie w temacie wolontariatu. Ukończył kurs marketingu internetowego organizowany przez Google oraz metodyczno pedagogiczny dla instruktorów i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Dodatkowo ukończył kurs wychowawcy kolonijnego. Asesor w projekcje LEVER realizowanym przez Fundację Dobra Sieć oraz uczestnik warsztatów dla młodych animatorów kultury „Generator 1.0”. W 2017 ukończył kurs „Miłość bez barier – seksualność osób z niepełnosprawnością”. W listopadzie 2017 roku wyróżniony pracownik socjalny, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Urzędzie Miasta Częstochowy. Otrzymał nagrodę dla najlepszego Koordynatora Wolontariatu w ramach konkursu „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” w 2017 roku. Od 2018 roku członek Rady ds. Młodzieży Szkolnej przy ZG PTTK.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
7 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!