Pomoc dla Kerali

Pomoc dla Kerali

3%
794
z potrzebnych 20 000 zł = 3% celu
12 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 22.09.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (12)
  • Społeczność

Opis projektu

Keralę, stan w południowych Indiach, nawiedziły niespotykanie intensywne deszcze monsunowe. Przez trzy tygodnie nieustających opadów miasta i wsie zalały ponad 3 metry wody. Monsun stulecia sprawił, że wezbrały i wylały dziesiątki rzek płynących do Morza Arabskiego i osunęły się liczne zbocza, niszcząc domy i grzebiąc ludzi pod gruzami. 324 osoby nie żyją.

https://www.facebook.com/viral...Tak to wyglądało w trakcie najsilniejszych opadów.

Ludzie pozbawieni dachu nad głową przebywają w obozach pomocy.

Długo potrwa naprawa zniszczeń, gdy woda opadnie, Kerali grozi też epidemia. To największa katastrofa od 100 lat w tym rejonie. Potworne nieszczęście, które dotknęło wiele rodzin. 

Na miejscu działają wolontariusze, obiecana jest pomoc rządowa, Amazon ogłosił zbiórkę, ale w tej sytuacji każda kwota się liczy.

W Polsce jest duża grupa ludzi, która czuje bliskość z Indiami - pomóżmy mieszkańcom Kerali. 

Zebrane środki przekazane zostaną bezpośrednio potrzebującym rodzinom w Kochin. Tym najbiedniejszym, z zalanych wiosek, dla których wsparcie wysokości 50 zł to możliwość zakupienia podstawowych produktów żywnościowych na jeden miesiąc, a 200 zł - dodatkowo kupienia ubrań i podstawowych sprzętów domowych. 

[WERSJA ANGIELSKA]

Kerala, a state in southern India, was hit by an unusually heavy monsoon rainfall. After three weeks of continuous rainfall, towns and villages got flooded by more than 3 meters of water. The monsun of the centuries has caused dozens of rivers flowing into the Arab Sea to rise and fall down, destroying homes and burying people under the rubble. 324 people are dead.

https://www.facebook.com/viral... It looked like this.

People without a roof over their heads are staying in aid camps.
It will take a long time to repair the damage when the water falls down, and Kerala is threatened with an epidemic. It has been the biggest disaster for past 100 years in the region. A terrible misfortune that has affected many families. 

There are volunteers on the ground, government assistance is promised, Amazon has announced a collection, but in this situation every amount counts.


There is a large group of people in Poland who feel close to India - let's help the people of Kerala. The money raised will be channelled directly to the families in need in Kochin. 

To the poorest ones, form the flooded villages, for whom the support of 50 PLN is the possibility to buy basic food products for one month, and 200 PLN - additionally to buy clothes and basic household appliances. 

O autorze / Zespół

Nazywam się Aleksandra Laudańska, dwadzieścia lat temu trafiłam na jogę i od razu miałam poczucie, że jest mi to bliskie. Potem doszła ajurweda, której kolebką jest Kerala. Dzięki niej w wieku 44 lat cieszę się świetnym zdrowiem. Od lat angażuję się w promowanie jogi i ajurwedy. Ale co dziwne - jeszcze nie byłam w Indiach.  

Mam za to wielu przyjaciół stamtąd, jeden z nich mieszka teraz w Kochin właśnie, jest raperem. Tu możecie posłuchać jednego z jego utworów (mojego ulubionego): 

Miałam go odwiedzić tuż przed tym jak przyszła pora monsunowa. Na razie muszę odłożyć odwiedziny, ale chcę pomóc - razem w mieszkającymi w Polsce znajomymi z Indii i innymi osobami, które mają specjalne miejsce w swoich sercach dla tego pięknego kraju i wspaniałych ludzi. 

W Polsce jest ogromna społeczność związana emocjonalnie, zawodowo i rodzinnie z Indiami, pomóżmy razem Kerali!


[WERSJA ANGIELSKA]

My name is Aleksandra Laudańska, twenty years ago I started practising yoga and I immediately felt that it was close to my heart. Then came the ayurveda, which cradle is Kerala. Thanks to it, at the age of 44, I enjoy excellent health. For years now I have been involved in promoting yoga and ayurveda. But surprisingly, I haven't been to India yet. 

I have many friends from there, one of them now lives in Kochin. He is a rapper. Here you can listen to one of his songs (my favorite):

 

I was supposed to visit him just before the monsoon season. For now I have to postpone my visit, but I want to help - together with my friends from India living in Poland and other people who have a special place in their hearts for this beautiful country and wonderful people. 


There is a huge community in Poland that is emotionally and professionally connected to India, let's help Kerala together!

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
12 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!