Stowarzyszenie FRYDHOF
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF. Słowo „frydhof” to spolszczona wersja niemieckiego słowa „friedhof” oznaczającego cmentarz, którą można spotkać w gwarach kilku regionów Polski. Nazwa ta określa cel naszych działań i nawiązuje do historycznej wielokulturowości naszego regionu i kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Konin w województwie wielkopolskim. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wielkopolski wschodniej. Stowarzyszenie zrzesza osoby dla których historia lokalna, wielokulturowość i jej dziedzictwo, a szczególnie obszary sacrum, w tym cmentarze, historyczna architektura, zbiory archiwalne są przedmiotem szczególnej troski oraz działalności naukowej, badawczej, artystycznej i społecznej.

  Konin

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!