Zmysłowy Świat Dziecka

Zmysłowy Świat Dziecka

101%
30 295
z potrzebnych 30 000 zł = 101% celu
9 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (9)
  • Społeczność (1)

Opis projektu

 

Nasze Stowarzyszenie od 6 lat prowadzi w Kąkowej Woli - niewielkiej wiosce położonej w sercu Kujaw, w gminie Brześć Kujawski, Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Punkt Przedszkolny. Działamy na zasadach szkoły publicznej - całkowicie bezpłatne i ogólnie dostępnie dla wszystkich dzieci z okolicznych wsi.

 

Co nas wyróżnia?

 

Wielkie serca i pasja do pracy z dziećmi, zwłaszcza z tymi wymagającymi szczególnego wsparcia – ze względu na swoje deficyty intelektualne - z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera czy upośledzeniem.

 

Wiemy jak trudno takim dzieciom i ich rodzicom odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości. Dlatego od samego początku wspieramy ich organizując samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (np. Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznym we Włocławku) szereg bezpłatnych zajęć terapeutycznych m.in:

 

- zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne,
- terapię integracji sensorycznej,
- hipoterapię i dogoterapię.

 

Realizujemy Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Każdemu dziecku zapewniamy fachową pomoc i indywidualne podejście. Cieszymy się z jego, choćby najmniejszych sukcesów; pocieszamy i wspieramy w chwilach niepowodzeń.

 

Wspieramy rodziców w codziennym trudzie wychowania ich dzieci. A oni doceniają nasze wysiłki. Z roku na rok jest nas coraz więcej. Do naszych placówek trafiają dzieci nie tylko z okolicznych wiosek, ale także z miejscowości oddalonych nawet o 20-25 km, w których brakuje szkół i przedszkoli przyjaznych dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

 

W ciągu ostatnich 6 lat w murach naszej szkoły i punktu przedszkolnego fachową pomoc terapeutyczną otrzymało już 27 dzieci, m.in. z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

W roku szkolnym 2014/15 wsparciem terapeutycznym objęliśmy 13 dzieci (co stanowi aż 22% wszystkich dzieci uczęszczających do naszych placówek), w tym dla:

 

- 10 z autyzmem,
- 1 z niedosłuchem i nieharmonijnym rozwojem intelektualnym
- 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- 1 z opóźnionym rozwojem intelektualnym,
- 8 z wadami wymowy.

 

Nasza dyrekcja, nauczyciele i terapeuci (oligofrenopedagodzy, neurologopeda) nie ustają w wysiłkach, aby oferta wsparcia terapeutycznego była coraz ciekawsza i jeszcze bardziej zindywidualizowana. Podnoszą swoje kwalifikacje i na przekór wszelkim trudnościom podejmują próby pozyskania środków na nowe terapie i  zakup doposażenia. Rozwijamy się i chcemy być coraz lepsi. Naszym największym problemem jest brak odpowiedniego zaplecza technicznego. Obecnie prowadzimy zajęcia wykorzystując dwie bardzo skromnie wyposażone i małe sale terapeutyczne do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych.
 

 

Celem projektu Zmysłowy Świat Dziecka jest:
 

Stworzenie specjalistycznych pracowni do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych, w szczególności:

- Sali Doświadczania Świata do prowadzenia terapii  polisensorycznej

- Sali terapeutycznej do prowadzenia terapii ogólnej metodą Knillów 

 

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Dzięki Sali Doświadczania Świata oraz będziemy mogli pokazać jak doświadczać ten świat tym, którym jego właściwe postrzeganie nastręcza trudności.

 

 

Sala Doświadczania Świata to:

 

- magiczne miejsce dla wszystkich dzieci, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych, zmieniających się bodźców (światła, dźwięku i elementów dźwiękowych, zapachów, kolorów, kształtów i tekstur) pobudzających ciekawość, rozwijających  integrację sensoryczną oraz proces poznawczy.

- azyl, w którym uda nam się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zmniejszyć poziom lęku, zwiększyć chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem, uzyskać stan odprężenia, wyciszenia i relaksu, tak potrzebnego w skutecznej edukacji tych dzieci.

 

Celem terapii ogólnej prowadzonej metodą Knillów jest rozwijanie świadomości ciała, wzrost dziecięcej aktywności, nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem oraz przełamywanie barier komunikacji. Realizowane w metodzie Knillów Programy "Kontakt i komunikacja" oraz " Świadomość ciała" wzbogacone są specjalną  muzyką  opracowaną  przez   muzykoterapeutów,   która   podwyższa   uwagę   dziecka i koncentruje go na wybranych czynnościach.

 

W salach terapeutycznych nasi szkolni terapeuci (neurologopeda oraz oligofrenopedagodzy) prowadzić będą przez cały rok (także w okresie wakacyjnym) bezpłatne zajęcia dla:

 

1. uczniów naszej szkoły i punktu przedszkolnego:

- systematyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie,

- doraźne zajęcia relaksacyjne dla dzieci, których stan emocjonalny będzie tego wymagał.

2. dzieci w wieku 0-13 lat i ich rodziców, którzy zgłoszą potrzebę realizacji zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka lub innego rodzaju terapii.

 

Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się stworzyć magiczne miejsce, które otworzy przed dziećmi – zwłaszcza tymi niepełnosprawnymi – i ich rodzicami, drzwi do nowego lepszego świata.

 

 

 

Etap 1

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyjaciół naszego Stowarzyszenia  i niezmierzonej rzeszy internautów z całej Polski (którym w tym miejscu za oddane na nas głosy, bardzo serdecznie dziękujemy!!) udało się nam znaleźć w prestiżowym gronie TOP 20 konkursu "Aviva to dla mnie ważne".  Nasz Projekt zyskał uznanie w oczach jury i udało się !!!!

 

Otrzymaliśmy grant w wysokości 30 000 zł, dzięki któremu możemy w całości zrealizować nasze marzenia związane z powstaniem Sali Doświadczania Świata.

 

Wykorzystując  własne środków  finansowe i korzystając z pomocnych rąk członków i przyjaciół Stowarzyszenia  wykonamy prace remontowe i adaptacyjne w pomieszczeniu przeznaczonym na Salę Doświadczania Świata. Następnie ze środków grantu zakupimy nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęty na wyposażenie Sali Doświadczania Świata. Będą to m.in.:

 

-rozgwieżdżone niebo;
-interaktywna kolumna wodna;

-projektor przestrzenny i slajdy do projektora;

-suchy basen;

- kącik lustrzany;

- tablicę świetlno- dźwiękową; 

-pomoce do prowadzenia terapii  relaksacyjnych  (wytwórnia baniek mydlanych, zestaw do aromatoterapii ,sensoryczny zestaw klepsydr, masażer czterogłowy );

-pomoce dydaktyczne do terapii słuchowej (dźwiękowe pryzmy, kolorowe dzwonki);

- zestawy zabawek edukacyjnych;

- komputer.

 

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych  to 30 000 zł.

 

 

Etap II

 

W ramach akcji crowdfundingowej na platformie "wspieram.to.pl" będziemy zbierać środki na zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych do salki terapeutycznej, w której prowadzone są zajęcia terapii ogólnej dla dzieci autystycznych - indywidualne i grupowe. m.in. metodą M. i CH. Knillów.

 

Salkę terapeutyczną utworzyliśmy we wrześniu br. Wykorzystując własne środki i korzystając z pomocy lokalnych przedsiębiorców zakupiliśmy meble i niewielką ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętów. Jednak potrzeby w tym zakresie są wciąż ogromne, dlatego też każdą złotówkę pozyskaną w ramach akcji crowdfundingowej przeznaczymy na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

 

W ramach wyposażenia pracowni do prowadzenie zajęć metodą M i Ch. Knillów zakupione zostaną m. in:

-ścieżka sensoryczna;

-tunel sensoryczny;

-huśtawka terapeutyczna;

-helikopter - przyrząd do stymulacji układu przedsionkowego;

-mata sensoryczna;

-piłki do masażu, piłki gimnastyczne;

-trampolina z uchwytem;

-sprzęt ICT i zestawy nagrań CD;

 

Całkowity koszt zakupu w/w pomocy to 5 000 zł.

 

Etap III

 

A jeśli uda się nam zebrać większą kwotę, to zakupimy wyposażenie dla naszego szkolnego placu zabaw - urządzenia i zestawy  wspomagające rozwój ruchowy  i umiejętności zręcznościowe naszych najmłodszych uczniów i przedszkolaków. 

 

 

 

Rozpoczniemy bezpośrednio po zakończeniu akcji  WSPIERAM.TO  lutym 2015 - przeprowadzimy adaptacja i remont pomieszczeń; w marcu i kwietniu 2015 - dokonamy zakupów wyposażenia (sprzętów i pomocy dydaktycznych) do Sali Doświadczania Świata oraz salki terapeutycznej.

 

 

 

W realizację projektu zaangażowane będą: 

 

Zespół terapeutyczny: 

Anna Skibińska - nauczyciel wspomagający pracę z dziećmi autystycznym, oligofrenopedagog;

Magdalena Chaberska - nauczyciel wspomagający pracę z dziećmi autystycznymi  i prowadzący SUO (specjalistyczne usługi opiekuńcze);

Anna Matkowska - logopeda;

Dorota Janiszewska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;

Ramona Kubajka - nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. 

 

Zespół administracyjny:

Sławomira Dybowska (Prezes Stowarzyszenia) i Joanna Kotowska (Sekretarz Stowarzyszenia) - koordynacja działań i nadzór merytoryczny nad realizacją projektu; 

Elżbieta Winiecka - księgowość."

 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Joanna Kotowska

5 lat temu
W imieniu całej spoleczności NSP w Kąkowej Woli, składam podziękowania wszystkim, dzięki którym zdobyliśmy nagrodę w wysokosci 30 tys. zł na założenie Sali Doświadczania Świata. Przed nami dużo pracy - musimy teraz wyremontować przeznaczone na ten cel pomieszczenie (wymiana okna, założenie dodatkowego zabezpieczenia, postawienie ścianki działowej, malowanie itd.). We wrześniu stworzyliśmy salkę do terapii grupowej dla dzieci autystycznych. Prowadzona jest w niej terapia metodą Knillów. Każdy ofiarowany przez Państwa grosz wykorzystamy z myślą o naszych podopiecznych. Pozdrawiam.
  • Pomóż

5 zł lub więcej
9 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: marzec 2015

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!