Mali artyści na scenę

Mali artyści na scenę

55%
27 705
z potrzebnych 50 000 zł = 55% celu
3 wpłaty

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (3)
  • Społeczność

Opis projektu

 

Jesteśmy szkołą, która realizuje różnorodne projekty artystyczne. Mamy kółka teatralne, plastyczne i muzyczne. Dzieci często występują dla rodziców a rodzice i nauczyciele dla nich. Jesteśmy organizatorem m.in. „Festiwalu Świątecznego”, „Gminnego Przeglądu Piosenki”. Nasze dzieci bardzo chętnie lubią się prezentować, jednak naszym największym problemem jest

 

brak własnej sceny i odpowiedniego miejsca do występów.

 

Nasz plac przed szkołą wymaga całkowitego remontu. Aktualnie na boisku szkolnym położony jest wiekowy już i zniszczony asfalt, który ogranicza możliwość bezpiecznego korzystania z terenu znajdującego się przed szkołą. Liczne dziury i wybrzuszenia nawierzchni są realnym zagrożeniem dla przebywających na niej dzieci.

 

Nasz projekt zakłada remont posadzki oraz zbudowanie amfiteatru. Przebudowa tego terenu pozwoli na wykorzystanie potencjału placu, który dzięki otoczeniu drzew stanie się przyjaznym miejscem do regeneracji sił, występów czy zajęć plenerowych. Szary asfalt ustąpi miejsca kostce brukowej w ciepłych odcieniach brązu, harmonijnie korespondujących z zielenią. Zaprojektowana zieleń i wkomponowane w nią ławki stworzą klimat sprzyjający regeneracji sił.

 

Amfiteatr posiadał będzie 180 miejsc siedzących oraz pas o szerokości 4,5 metra z wydzielonymi strefami dla poszczególnych klas. Na środku obiektu znajdzie się scena o średnicy 4,5 metra. Amfiteatr stanie się miejscem wielu wydarzeń i licznych spotkań kulturalnych.

 

Dzięki pomocy rodziców w tym roku udało nam się rozbudować plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Wspólnie z rodzicami chcemy zmienić pozostałą część boiska zgodnie z przedstawionym projektem. Będzie to przyjazne i bezpieczne miejsce dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców sąsiadującego osiedla. Młodzi artyści na nowej scenie wypełnią „pustynię kulturalną” tej części naszego miasteczka. Ich rodziny i znajomi chętnie będą spędzać czas na koncertach, imprezach i innych wydarzeniach kulturalnych.

 

Dlaczego nasz projekt powinien zostać zrealizowany?

 

- Będzie sprzyjał rozwojowi młodych talentów,

- umożliwi spotykanie się mieszkańców najbliższej okolicy w kulturalnej atmosferze,

- zintegruje społeczność szkolną i lokalną,

- zmieni betonową pustynię w atrakcyjny zakątek tej części miasta

- nasi młodzi artyści wreszcie poczują się jak w prawdziwym teatrze.

 

 

Celem naszego projektu jest zapewnienie uczniom warunków do realizowania własnych pasji artystycznych, integracja lokalnego środowiska wokół inicjatyw artystycznych. Stworzenie bezpiecznego miejsca wypoczynku dla społeczności uczniowskiej i lokalnej. Wykorzystanie potencjału placu, który dzięki otoczeniu drzew stanie się przyjaznym miejscem do  występów, kreatywnej twórczości dziecięcej,czy zajęć plenerowych, wypoczynku, regeneracji sił, .

 

Pozyskanie Grantu umożliwi nam pełną realizację projektu przy zaangażowaniu rodziców, sponsorów  oraz pomocy Urzędu Miasta w Mosinie. Powstanie amfiteatr- jedyny w Mosinie i całej gminie, miejsce to  skupić może wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych.

 

 

 

 

ETAP I

 

Szacunkowy kosztorys inwestorski projektu wynosi 476 080,02 zł. Otrzymanie kwoty 15 000,00 zł pozwoli nam na wykonanie dokumentacji, obsługi geodezyjnej, rozebranie mechanicznej warstwy ziemi i rozebranie części konstrukcji, te prace doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczniów korzystających z boiska.

ETAP II

 

Otrzymanie kwoty 15 500,00 zł a 25 000,00 zł pozwoli na pełne wykonanie robót przygotowawczych czyli wykonanie obsługi geodezyjnej, mechanicznej warstwy ziemi i rozebranie konstrukcji oraz rozebranie obrzeży chodnikowych.

 

ETAP III

 

Otrzymanie kwoty 25 500,00 zł a 35 000,00 zł pozwoli nam na wykonanie ww. robót przygotowawczych oraz wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku.

 

ETAP IV

 

Otrzymanie kwoty 35 500,00zł a 47 000,00 zł pozwoli nam a wykonanie ww. robót przygotowawczych, wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku oraz wykonanie całości podbudowy oraz zakup kostki brukowej.

 

ETAP V

 

Jeśli uda nam się zebrać większą sumę wykonany dodatkowo nawierzchnię, odwodnienie oraz roboty wykończeniowe oraz elementy małej architektury - z balustradą szklaną.

 

 

Pracę planujemy rozpocząć od czerwca 2015 roku, a zakończyć we wrześniu 2018 r. Plan działań przedstawia się następująco:


- dokumentacja techniczna
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowy
- odwodnienie- kanalizacja deszczowa
- roboty wykończeniowe
- zieleń i elementy małej architektury

 

 

 

Dyrektor Alicja Trybus i wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Mosinie -  Grażyna Koralewska, Alicja Witucka-Piskorska, projektantka projektu - Joanna Buchwald, przewodniczące Rad Rodziców Zespołu Szkół w Mosinie- Paulina Stróżyńska i Izabela Pajzert uczniowie, rodzice, Zarząd "Osiedla Za Barwą", Urząd Miasta w Mosinie.

 

 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
2

Doradca Avivy

26.01.2015

Wspieracz Anonim

09.12.2014
oraz 1 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!