Bezpieczne królestwo dla dzieci

Bezpieczne królestwo dla dzieci

1%
500
z potrzebnych 50 000 zł = 1% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

Plac zabaw będzie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców Olszowy i nie tylko, będzie jedynym miejscem bezpiecznym dla dzieci do spędzania czasu wolnego na powietrzu, dlatego TO DLA NAS TAKIE WAŻNE.

 

Jesteśmy Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Świetlicy Wiejskiej w Olszowej, podległym pod oddział powiatowy TPD w Tomaszowie Maz. Naszą działalność rozpoczęliśmy 24 maja 2013 roku. Inspiracją do założenia organizacji była kreatywność dzieci i chęć ich działania w żaden sposób nie wykorzystana. Do tej pory dzieci i młodzież mogły realizować się w ramach naszych wspólnych działań: koncerty, festyny, akcje charytatywne, wycieczki, konkursy, półkolonie, zimowisko, warsztaty.

 

Na terenie miejscowości, której działamy (w Olszowej), znajduje się plac należący do wsi, który możemy zagospodarować na założenie placu zabaw. Inicjatywa taka jest niezbędna ze względu na zapotrzebowanie społeczności, ponieważ w samej Olszowej jest 68 dzieci, natomiast w przyległych, nie mających placu zabaw miejscowościach, jest podobna liczba dzieciaków. W dobie obecnej globalizacji bardzo ważnym polem aktywności człowieka i „kreatorem” jego tożsamości jest społeczność lokalna. Społeczność tę tworzą ludzie zespoleni więzią naturalną lub spontaniczną. Tym, co łączy członków naszej lokalnej społeczności jest miejscowa kultura i przyroda oraz emocjonalny i intelektualny związek jaki każdy odczuwa z najbliższym otoczeniem. To tutaj założyliśmy Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i organizujemy dla nich szereg różnych zajęć, które rozwijają ich talenty, zainteresowania. Przywitanie lata, majówka, dzień dziecka, pikniki, ogniska to tylko niektóre z organizowanych przez nas imprezy na powietrzu dla dzieci, jednak to tylko pojedyncze dni w roku. Pragniemy stworzyć naszym pociechom miejsce gdzie będą mogli aktywnie spędzić wolny czas.

 

 

Cel projektu to stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do spędzania wolnego czasu. Olszowa to miejscowość, w której mieszka dużo dzieci, jednak nie mają one miejsca do wspólnych zabaw i rozwijania życia społecznego. Na chwilę obecną w naszej miejscowości dzieci bawią się na ulicy co jest dla nich bardzo niebezpieczne. W trosce o nie pragniemy zapewnić im bezpieczne miejsce do spędzania czasu wolnego, gdzie będą się bawić, rozwijać, uczyć się życia w grupie i czerpać radość z życia.

 

Plac zabaw zaprojektowany został z myślą o najmłodszych mieszkańcach, o tak istotnej sprawie jaką jest sprawność fizyczna. Wyposażony zostanie w drabinki, zjeżdżalnie,domek-altanę, piaskownicę, koniki, ścianę spinaczkową, przeplotnie, poręcze gimnastyczne, drążki, dzięki którym dzieciaki będą rozwijały swoją sprawność fizyczną oraz kształtowały poprawną postawę ciała od najmłodszych lat. Zabawy, w których dziecko może uczestniczyć na placu zabaw są bardzo wszechstronnym środkiem pobudzania ustroju organizmu mają ogromny wpływ na wszystkie układy i narządy ustroju dziecka, a więc układ mięśniowy, kostny, stawowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy i wydalniczy, a także na podnoszenie wydajności fizycznej organizmu. Wśród dzieci obserwujemy nasilające zjawisko odchyleń od prawidłowego rozwoju, różnego rodzaju wad i nieprawidłowości psycho-ruchowych. Elementem działań zapobiegających takim nieprawidłowościom, a także formą działań terapeutycznych, są właśnie zabawy ruchowe na placu zabaw. Ze względu na społeczny charakter aktywności na placu zabaw, ma ona znaczenie w procesie normalnego wychowania. Przyzwyczaja dzieci do działalności w zespole, do pojmowania swoich obowiązków, rozwija ducha koleżeństwa i społecznej solidarności. Wychowuje w poczuciu obowiązku, uczciwości i zdyscyplinowania uczy umiejętności i chęci podporządkowania swoich życzeń woli zespołu i działania na jego korzyść. Zabawy ruchowe na placu zabaw, oddziałują także na rozwój takich cech psychicznych jak: ambicja, wytrwałość, umiejętne współdziałanie w zespole i odpowiednie zachowanie podczas współzawodnictwa. Mają także wpływ na takie cechy psychiczne jak samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie odwaga, wiara we własne siły, pewność siebie, sprzyjają kształtowaniu koordynacji nerwowo-ruchowej.

Plac zabaw, który będzie miejscem spotkań wszystkich mieszkańców Olszowy i nie tylko, będzie jedynym miejscem bezpiecznym dla dzieci do spędzania czasu wolnego na powietrzu, dlatego TO DLA NAS TAKIE WAŻNE.

 

Z całego serca dziękujemy za głosy w imieniu dzieci oraz własnym.

 

 

 

Jeśli osiągniemy pułap 30%

 

Przygotowanie terenu spełniającego wymogi do postawienia placu zabaw i ogrodzenia

 

Jeśli osiągniemy pułap 31% - 50%

 

Ogrodzenie z siatki na podmurówce systemowej

 

Jeśli osiągniemy pułap 51% - 70%

 

I część wyposażenia placu zabaw (huśtawki, zjeżdzalnie, przekładnie, piaskownica, drążki)

 

Jeśli osiągniemy pułap 71% - 95%

II część wyposażenia placu zabaw (altana, ławki, wykonanie prac estetycznych)

 

Jeśli osiągniemy więcej

 

Doprowadzimy elektryczność, zagospodarujemy teren w pas zieleni

 

 

Realizacja projektu planowana jest w terminie od kwietnia do września 2015 roku.

 

 

Zespół tworzy kilka osób, które z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sutuacji materialnej. Są to osoby, które czarpią radość z każdego dobrego uczynku i dobro dzieci leży im szczególnie na sercu. Paulina Bocianowska, Tomasz Bocianowski, Elżbieta Heleniak, Agnieszka Wieczorek, Alicja Walasik to reprezentacja grupy najbardziej aktywnych działaczy naszego Koła TPD. To pod kierownictwem tej grupy walczymy o każdy drobiazg by wspomagać nasze pociechy z naciskiem na ich bezpieczeństwo.

 

Naszą organizację tworzy kilka osób kreatywnych, szalonych, ludzi z pasją i zamiłowaniami, aktywnie uczestniczących i działających, których spełnieniem jest praca na rzecz dzieci i młodzieży. Głównym celem naszych działań jest wspieranie lokalnej społeczności poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowemu rodzin , co przyczynia się do poprawy dostępu do edukacji i zwiększenia równowagi życia rodzinnego. Uparcie staramy się o stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do spędzania czasu wolnego, oraz integracji całych rodzin.

 

www.tpdolszowa.blogspot.com

 

 

 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Doradca Avivy

26.01.2015

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!