Trampolina

Trampolina

0%
106
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
2 wpłaty

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (2)
  • Społeczność

Opis projektu

TRAMPOLINA chce pomóc dzieciom wzbić się do góry i przezwyciężyć szarość dnia codziennego, nadając mu kolorytu radości swego istnienia.

 

 

TRAMPOLINA to nazwa projektu profilaktyczno-resocjalizacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. W aspekcie pracy z dziećmi ma on na celu zapobieganie zjawisku niedostosowania społecznego. Dlatego też w Polsce powstają świetlice środowiskowe realizujące niniejszy projekt.

 

Jedną z nich jest świetlica środowiskowa TRAMPOLINA we Włocławku, która stanowi swoiste centrum życia dzieci na jednym z włocławskich osiedli. Bowiem od 3 lat, w dużej mierze dzięki pracy wolontariuszy, placówka ta funkcjonuje we wszystkie dni robocze, a bardzo często również i w weekendy, zapewniając dzieciom konstruktywne formy spędzania czasu wolnego. Prócz permanentnej pracy z dziećmi organizowane są półkolonie zimowe i letnie (dla ok. 140 uczestników każdorazowo), kolonie letnie, festyny integracyjne, Noce Świętojańskie i szereg innych inicjatyw na rzecz dzieci.

 

 

Pragniemy poprzez swoje działania pomóc dzieciom w budowaniu adekwatnego obrazu własnej osoby, świadomej swojego ogromnego potencjału. Dlatego też poprzez prowadzenie różnorakich warsztatów nauki gry na instrumentach, teatralnych, plastycznych, muzycznych chcemy pomóc dzieciom w odkryciu przez nie swoich mocnych stron, zdolności i zainteresowań, jak również umożliwić ich rozwój. Ponadto podopiecznymi naszej placówki w znacznej mierze są dzieci wywodzące się ze środowisk obarczonych różnymi dysfunkcjami, dlatego też miejsce to dla wielu z nich jest pewną ,,odskocznią" od szarości dnia codziennego, bowiem tu spotykają swoich kolegów i koleżanki i wspólnie mogą spędzać czas, a przy tym zaspokajać swoje elementarne potrzeby akceptacji, uznania, przynależności i sukcesu, które nie zostały zaspokojone przez pierwotne środowisko życia dziecka. W związku z tym współpracujemy z rodzicami w zakresie udzielania im określonego wsparcia w realizacji zadań wychowawczych. Zajęcia w świetlicy są bezpłatne. Świetlica obecnie korzysta z dwóch pomieszczeń, w których organizowane są zajęcia świetlicowe. Jednakże pragniemy rozszerzyć nasza ofertę poprzez doposażenie istniejących już sal, jak również adaptację kolejnych pomieszczeń (każda ok. 50m2)

 

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy, bowiem TRAMPOLINA, chce pomóc dzieciom wzbić się do góry i przezwyciężyć szarość dnia codziennego, nadając mu kolorytu radości swego istnienia.

 

 

Celem projektu jest doposażenie obecnie istniejących sal, jak również adaptacja kolejnych pomieszczeń świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, co pozwoli na poszerzenie oferty placówki, jak również stworzy możliwość objęcia wsparciem większą ilość podopiecznych. Planuje się adaptację następujących pomieszczeń:


 - salka sportowa wyposażona w sprzęt do zajęć sportowych i kompensacyjno-korekcyjnych,

- salka warsztatowo-szkoleniowa, w której prowadzone byłyby zajęcia z rodzicami w celu wyposażenia ich w określona wiedzę i umiejętności wychowawcze,

- salka muzyczno-widowiskowa, której odbywałyby się prowadzone zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia istniejącej scholi dziecięcej, jak również byłaby ona miejsce spotkań z rodzicami i prezentacji umiejętności dzieci.

 

 

 

Jeśli osiągniemy pułap 30%

Zakup farb i materiałów budowlanych, wykładziny do dwóch salek, rolet do 3 sal oraz kilku elementów mebli.

 

Jeśli osiągniemy pułap 31% - 50%

Zakup farb i materiałów budowlanych, wykładziny do dwóch salek, rolety do 3 sal, meble, przyrządy i sprzęt do wyposażenia salki sportowej, laptopa.

 

Jeśli osiągniemy pułap 51% - 70%

Zakup farb i materiałów budowlanych, wykładziny do dwóch salek, rolety do 3 sal, meble, przyrządy i sprzęt do wyposażenia salki sportowej, laptop, materiały potrzebne do skonstruowania sceny w sali widowiskowej, sprzęt nagłaśniający, materiały dekoracyjne

 

Jeśli osiągniemy pułap 71% - 95%

Zakup farb i materiałów budowlanych, wykładziny do dwóch salek, rolety do 3 sal, meble, przyrządy i sprzęt do wyposażenia salki sportowej, laptop, materiały potrzebne do skonstruowania sceny w sali widowiskowej, sprzęt nagłaśniający, materiały dekoracyjne, krzesła konferencyjne.

 

Jeśli osiągniemy więcej

Jeśli uzyskamy więcej funduszy zakupimy kserokopiarkę bądź  aparat fotograficzny, materiały papiernicze i środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć różnego typu.

 

 

 

 

Harmonogram prac jest uzależniony od czasu otrzymania wsparcia finansowego. Jednakże zależy nam bardzo, by jak najszybciej podjąć prace remontowo-montażowe, by cześć prac została już wykonana przed rozpoczęciem się ferii zimowych w naszym regionie a mianowicie 14.02.2015r. Finał prac przewidujemy na wiosnę 2015r., by móc jak najszybciej w pełni korzystać ze wspomnianych pomieszczeń i prowadzić w nich zajęcia i organizować różnorakie przedsięwzięcia.

 

 

W realizacji niniejszego projektu biorą udział pracownicy placówki, szerokie grono wolontariuszy świetlicy (ok. 30 osób), rodzice naszych podopiecznych, jak również w zakresie prac remontowych będziemy mogli liczyć na pomoc osadzonych w Zakładzie Karnym we Włocławku, którzy w ramach nieodpłatnej pracy wykonają określone prace remontowe.

 

www.trampolinadlapolski.pl

 

 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
2

Doradca Avivy

26.01.2015

Wspieracz Anonim

05.12.2014

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!