Nasze dzieciaki

Nasze dzieciaki

1%
625
z potrzebnych 50 000 zł = 1% celu
2 wpłaty

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.01.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (2)
  • Społeczność

Opis projektu

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci w lokalnym środowisku 

 

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci pochodzących z Białegostoku i okolic,wyrównanie szans oraz zapewnienie im rozwoju, edukacji, bezpłatnej pomocy i opieki psychologa, prawnika i terapeuty. Opieką zostanie objętych od 25 do 90 dzieci w województwie Podlaskim włącznie z ich rodzicami. Projekt jest kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej pochodzących z niezamożnych rodzin. Pomoc objęłaby również wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi.

 

 

Chcemy udzielić pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, w tym ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, itp., przy użyciu sprzętu Tomatis, który wpływa na percepcję mowy oraz słuchu. Tomatis jednocześnie poprawia pamięć oraz koncentrację uwagi. Osoba może używać sprzęt po odpowiednim szkoleniu zakończonym wydaniem certyfikatu na jego obsługę. Ponadto, chcemy zaoferować dzieciom pochodzącym z rodzin o trudnej sytuacji życiowej zajęcia z j. Angielskiego, zajęcia matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, by pobudzić do rozwoju oraz wyrównać szanse edukacyjne. Podsumowaniem zajęć będzie wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, by zachęcić do rozbudzenia marzeń i dalszego rozwoju.

 

 

Na zajęciach w Środowiskowym Kole Wychowawczym przy ul. Kołłątaja 75 z języka angielskiego będą uczyć się poprzez gry i zabawy przy wykorzystaniu metody ruchu całym ciałem Total Body Response, z użyciem kart, śpiewania piosenek z ruchem ciała, rozwiną kreatywność poprzez tworzenie puzli i dialogów, zabawę głosem i wcielanie się w postacie z bajek, oglądanie fragmentów bajek i kończenie historyjek bajek, wcielanie się w postacie, modulacja głosem, opisy uczuć i zachowań bohaterów, ćwiczenia pamięci poprzez gry memory, łączenie zdań i wyrażeń. Na zajęciach matematyki będą uczyć się logicznego myślenia oraz niestandardowego rozwiązywania zadań matematycznych, dodawanie i odejmowanie w grach, łączenia wyników, rozwiązywania łamigłówek, kolorowania cyferek i wyników na obrazkach. Na zajęciach plastycznych pobudzą wyobraźnie tworząc prace plastyczne farbami, metoda de-coupage, prace z plasteliną, szkice, ozdoby świąteczne oraz na specjalne okazje i święta dla bliskich osób.

 

Przy pomocy psychologa oraz prawnika rodzice i ich dzieci dowiedzą się jak rozwiązywać kłopoty w zespole oraz w trudnych sytuacjach rodzinnych (metody socjoterapeutyczne, metoda wizualizacji oraz bajkoterapia), kiedy i jak powinni się wyciszyć, podejść adekwatnie do problemu w szkole i w rodzinie, jak pomóc innym poprzez dialogi, scenki pobudzające wyobraźnię. Będą pomagać w rozwiązywaniu sytuacji życiowych, poradnictwie dotyczącym rodziny oraz konsultacji prawnych.

 

Zakup sprzętu Tomatis, szkolenie terapeuty obsługującego Tomatis, zajęcia odbywać się będą trwale i kontynuowane w następnych latach. Rejestracja na zajęcia, rekrutacja kadry - psycholog, prawnik, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel matematyki, plastyki. Od stycznia do czerwca 2015 zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe 6 miesięcy, Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie –  45 osób, posumowanie projektu, rozdanie dyplomów - czerwiec 2015.

 

 

 

Na co wydamy zebrane pieniądze:

Jeśli osiągniemy pułap 30%

 

Nauczyciel j. angielskiego –  6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 200 zł
Nauczyciel matematyki  - 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia plastyczne 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia sportowe 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 000 zł
Materiały dla dzieci i biurowe – 2 000 zł

 

Jeśli osiągniemy pułap 31% - 50%

 

Psycholog – 2h na tydz – 3 400 zł
Prawnik – 2h na tydz – 3 400 zł
Nauczyciel j. angielskiego –  6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Nauczyciel matematyki  - 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia plastyczne 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia sportowe 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Materiały dla dzieci i biurowe – 1 200 zł
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie –  45 osób – 3 200 zł

 

Jeśli osiągniemy pułap 51% - 70%

 

Psycholog – 2h na tydz – 3 400 zł
Prawnik – 2h na tydz – 3 400 zł
Socjoterapeuta - 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Nauczyciel j. angielskiego –  6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Nauczyciel matematyki  - 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia plastyczne 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia sportowe 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Materiały dla dzieci i biurowe – 2 000 zł
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie –  45 osób – 3 200 zł

 

Jeśli osiągniemy pułap 71% - 95%

 

Tomatis 15 000 zł, szkolenie terapeuty obsługującego Tomatis 6 000 zł, zajęcia odbywać się będą trwale i kontynuowane w następnych latach.  
Terapeuta Tomatis  6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400zł                                                                
Psycholog – 2h na tydz – 3 400 zł
Prawnik – 2h na tydz – 3 400 zł
Nauczyciel j. angielskiego –  6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Nauczyciel matematyki  - 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia plastyczne 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Zajęcia sportowe 6 miesięcy -  2h x 17 tyg – 34 h x100 zł = 3 400 zł
Materiały dla dzieci i biurowe – 2 000 zł

 

Jeśli osiągniemy więcej

 

zajęcia będą kontynuowane, a dzieci i rodzice nie zostaną bez wsparcia i pomocy prawno- psychologicznej. Dzięki zakupionemu sprzętowi Tomatis praca z dzieckiem zaburzonym będzie możliwa w kolejnych latach. Dzieci rozwiną zdolności percepcyjno- poznawcze, podniosą poziom nauki j. angielskiego i matematyki, pobudzą wyobraźnię do twórczości własnej.

 

 

Agnieszka Niczewska - wieloletnia socjoterapeutka

Małgorzata Owczarczyk - nauczycielka plastyki, sztuki 

Lucyna Łukijan -doświadczona nauczycielka matematyki 

Monika Kamińska - nauczycielka i lektorka j. angielskiego

Łukasz Budźko - prawnik, Anna Złotorzyńska - psycholog

Katarzyna Pogorzelska - wychowawczyni dzieci w świetlicy

 

Strona domowa

www.tpd.bialystok.pl

 

 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Doradca Avivy

26.01.2015

Adrianna Grzelak

05.12.2014

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!