Aktywni i radośni

Aktywni i radośni

51%
25 370
z potrzebnych 50 000 zł = 51% celu
18 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 31.07.2015. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (12)
  • Społeczność (1)

Wstęp

Lekcje z szermierki rekreacyjnej dla dzieci z miasta Wołomin, realizowane przez doświadczonych trenerów i paraolimpijczyków, dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych. 

Opis projektu

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy objąć ćwiczeniami 20 dzieci, w tym minimum 5 niepełnosprawnych z terenu miasta Wołomin. Zajęcia będą miały charakter rekreacyjno – sportowy, za pomocą przyrządów szermierczych uczestnicy będą realizować ogólnorozwojowe ćwiczenia, które nie będą nakierowane wyłącznie na sportowe „wyniki”, lecz indywidualne postępy w realizowanych ćwiczeniach. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w czasie 2 godzin lekcyjnych każda (łącznie 90 min), w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci. Oferta zajęć z szermierki zostanie skierowana również do dzieci, które cierpią na różnorodne dysfunkcje ruchowe i neurologiczne. Przy takich zespołach chorobowych jak zespół Downa, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce ćwiczenia szermiercze stanowią innowacyjną formę rehabilitacji poprzez pomoc w poprawieniu ogólnej zborności organizmu oraz przełamują (poprzez wykonywanie ich w parze z trenerem) barierę nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Dzięki integracyjnej formie zajęć ich uczestnicy będą mogli również uczyć się wzajemnej empatii i tolerancji, co w przyszłości powinno zaowocować współtworzeniem przez nich lokalnych społeczeństw obywatelskich, których członkowie będą utożsamiali się ze swoją wspólnotą, brali za nią odpowiedzialność i rozwiązywali nurtujące ją problemy. Zagwarantuje to tworzenie społeczności równych szans, w których problem dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek inność będzie marginalny. Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł zostanie wykorzystane na zakup atestowanego sprzętu szermierczego (30 000,00), dzięki któremu dzieci będą mogły nie tylko trenować, ale również startować na zawodach sportowych oraz pokrycie wynagrodzenia (20 000,00) dla 5 trenerów, którzy będą prowadzili zajęcia integracyjne przez 10 miesięcy szkolnych.


Cel projektu

Głównym celem zadania publicznego jest kontynuacja zajęć szermierczych dla młodzieży z Miasta Wołomin – promowanie zdrowego trybu życia, szermierki, rywalizacji na tle sportowym, kształcenie sportowe kandydatów na przyszłych zawodników. Cele szczegółowe:

-Przybliżenie uczestnikom historii szermierki, obecnej formy, w tym jej charakteru integracyjnego,

-Zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych oraz innych wykluczonych społecznie,

-Nauka zasad fair play, radzenia sobie ze stresem (kontrolowanym), pracą w grupie,

-Podniesienie samooceny oraz umiejętności uczestników,

-Zaspokojenie potrzeby organizacji zajęć z szermierki na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku szkolnym 2015/2016.

Powyższe cele główne oraz szczegółowe zostaną osiągnięte w toku realizacji zadania, poprzez umiejętne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i sprzętu.

O autorze / Zespół

Pomysłodawcami i pracownikami "Fundacji Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, którzy wraz z innymi pracownikami AMS realizują idee Fundacji na zasadach wolontariatu. W ramach naszej działalności edukacyjnej z sukcesem prowadzimy m.in. pokazy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas prezentacji dzieci i młodzież mają okazję poznać szermierkę na wózkach i samodzielnie zawalczyć z najlepszymi zawodnikami w Polsce – członkami kadry narodowej, wielokrotnymi medalistami paraolimpijskimi, Mistrzami Świata i Europy. Podczas spotkań dzieci dowiadują się, jak eliminować niebezpieczne sytuacje ze swojego życia i jak im zapobiegać. Zmieniają sposób postrzegania niepełnosprawnych – poznają je jako osoby ambitne i samodzielne, osiągające wybitne wyniki, po prostu jako zwykłych-niezwykłych ludzi z marzeniami, sukcesami i pasjami. Są to lekcje tolerancji, integracji, nauki o drugim człowieku, w którym łączymy teorię z praktyką.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Arek Jabłoński

5 lat temu
jak ktoś może niech wesprze. Dzięki
  • Pomóż

5 zł lub więcej
18 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!