Usprawnianie funkcji poznawczych pacjentów

Usprawnianie funkcji poznawczych pacjentów

0%
115
z potrzebnych 62 500 zł = 0% celu
8 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 12.12.2016. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (1)
  • Wspierający (8)
  • Społeczność

Opis projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "Stricte" w Szczecinie

Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego 

http://stricte.org

Program obejmuje zakup narzędzi diagnostycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, służącego do rehabilitacji pacjentów z deficytami neuropsychologicznymi (po: zabiegach operacyjnych / udarach mózgu / z padaczką / urazach mózgu). Program ma na celu przygotowanie zaplecza do terapii neuropsychologicznej, a następnie przeprowadzenie rocznego turnusu rehabilitacji osób z deficytami poznawczymi, które nie są objęte stosowną do potrzeb pomocą na terenie Szczecina. 

W Szczecinie funkcjonuje kilka neurologicznych oddziałów szpitalnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami kontraktowania świadczeń przez NFZ we wszystkich muszą być zatrudnieni psychologowie. Biorąc pod uwagę brak wymogów zatrudniania neuropsychologa, a więc osoby wyspecjalizowanej w diagnozie i terapii zaburzeń poznawczych, powstałych z powodu uszkodzeń układu nerwowego, konieczne jest wsparcie chorych wymagających specjalistycznego oddziaływania. Aspekt pomocy psychologicznej dość często bywa minimalizowany w ochronie zdrowia. Stanowisko pracy psychologa najczęściej jest niedostosowane do potrzeb.  

1. W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do rehabilitacji funkcji poznawczych, w tym językowych. Zakupione zostaną również standaryzowane narzędzia, a więc testy psychologiczne niezbędne do przeprowadzenia diagnozy neuropsychologicznej. 

2. Ogłoszony zostanie roczny program terapii neuropsychologicznej. W jego ramach w ciągu roku zorganizowane zostaną trzy turnusy rehabilitacji funkcji poznawczych. 

3. Przeprowadzona zostanie akcja prewencyjna mająca za zadanie wcześniejsze wykrywanie deficytów poznawczych u osób z tzw. grup ryzyka. Każda osoba zostanie poddana dobrowolnemu badaniu psychologicznemu przy pomocy kwestionariusza ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-III.

4. Wyniki uzyskane w trakcie trwania programu posłużą celom naukowym. Osoby wyselekcjonowane na podstawie przesiewowej skali ACE-III zostaną zaproszone na kolejny turnus terapeutyczny, a także skierowane do lekarza specjalisty neurologa. 

Dysponujemy lokalem w centrum Szczecina, Aleja Wojska Polskiego 54/3, zapleczem specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, psychoterapii. Współpracujemy ze specjalistami innych dziedzin. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów profilaktycznych, edukacyjnych i naukowych. Przede wszystkim aktywnie działamy już od 1998 roku, jesteśmy grupą ludzi zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich, ale i praktycznych rozwiązań. 

O autorze / Zespół


Kierownikiem projektu jest dr Błażej Karwat, psycholog, psychoterapeuta. Realizatorami będą psychologowie oraz studenci psychologii. 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
8 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!